Adršpašsko-teplické skály

Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály

- byla vyhlášena již v roce 1933 - rozloha 1771 ha - ochrana zachovalých celků skalních měst - nachází se zhruba mezi obcemi Adršpach a Teplice nad Metují .

Na tomto území se díky Křídovému moři a erozní činnosti vytvořily dvě izolované skupiny skal – skalní města Adršpašské skály a Teplické skály , navzájem od sebe oddělená hlubokou , 7km dlouhou Vlčí roklí. Najdete zde až 90 metrů vysoké skalní věže, hluboké soutěsky, vodopád a také 2 jezírka. Nedaleko pramení řeka Metuje, která protéká celým skalním městem.

Národní přírodní rezervace je významná výskytem řady chráněných živočichů a rostlin.

Národní přírodní rezervace je nejvýznačnější kategorií ochrany maloplošných území. Poskytuje ochranu v mezinárodním nebo národním měřítku unikátním přírodním ekosystémům s vzácnými a ohroženými organismy i anorganickými fenomény.

ZAJÍMAVOST :

V roce 2005 se zde natáčely některé záběry filmu C.S Lewise Lev , Čarodejnice a Skříň.

Pohlednice z Adšpašsko-teplických skal z roku 1899

Comment Stream