Pohádka o veliké řepě

Lucc Linda Lili-en

Zdravím všechny co čtou tento tackk Dnes vám napíšu pohádku o řepě, ale jako fyzik...

Byli  TĚLESO1 a TĚLESO2  a měli malé TĚLESO3. Hospodařili na svém malém políčku a chovali několik TĚLES(zvířat). Každý den TĚLESO3 pomáhalo TĚLESU1 a TĚLESU2  krmit TĚLESA(zvířata) dobroty také nosila TĚLESU4, který mělo před domkem svou misku. TĚLESO4 nebylo lakomé a pokaždé schovalo něco na zub pro TĚLESO5. To pak odsypalo ze svého pár drobtů ke  komůrce na půdě. Nakrmené TĚLESO6 si pak s TĚLESEM5 hrálo na honěnou třeba celou noc. A tak tu spolu hezky žili.


Zatímco TĚLESO3 krmilo TĚLESA , TĚLESO2  pracovalo v kuchyni, TĚLESO1, to mělo na starost pole. Brzy ráno se svou prací začínalo a pozdě večer s ní končil. Sázelo, zalévalo, plelo, okopávalo a o co víc pracovalo, o to víc se TĚLESŮM dařilo. Vypěstovalo TĚLESO7 takové, že se na ni chodili dívat ze sousední vsi. Bylo obrovské, zabíralo půlku pole a stále rostlo a zvětšovalo se. Nedalo se nic dělat, TĚLESO1 ho muselo vykopat. Přece jen to jeho pole zas tak veliké nebylo. Motyka se mu však hned zlomila. Co teď? Jak to TĚLESO7 dostat ven?

Zavolalo na pomoc TĚLESO2. To uchopilo TĚLESO1 v pase, to chytilo ze všech sil silné listy a společnými silami táhli, táhli, ale TĚLESO7 nevytáhli.
TĚLESO2 zavolalo TĚLESO3. "Rádo pomohu, však vy se o mne také staráte," přiběhlo ochotně TĚLESO3. Ač se snažili ze všech sil, TĚLESO7 nepovolilo.
TĚLESO3 běželo pro TĚLESO4. TĚLESO4 chytil0 TĚLESO3, TĚLESO3 TĚLESO2, TĚLESO2 TĚLESO1, TĚLESO1 TĚLESO7 - táhli - táhli, táhli, ale TĚLESO7 stejně nevytáhli.

"Haf, haf, sami nic nezmůžeme. TĚLESO5, pojď nám na pomoc!" přivolalo TĚLESO4 TĚLESO4. To se postavilo do řady, chytilo TĚLESO3, to TĚLESO2, to TĚLESO1, to TĚLESO7 - táhli, táhli - už se zdálo, že TĚLESO7 trochu povoluje - ale nakonec  ho nevytáhli.

"Budeme to muset vzdát. Na takové veliké TĚLESO7 nemáme dost sil," vzdychalo zklamaně TĚLESO1.
"A co já?," ozvalo se dole u země pisklavý hlásek. To přišlo TĚLESU5 na pomoc malé TĚLESO6.
"Ty TĚLESO6? Jsi takové maličké. Jak bys mohlo pomoci?" Nevěřilo TĚLESO2.
TĚLESO1 se jen smálo a taky nevěřilo.
Ale TĚLESO6 už stálo v řadě. Chytilo se pevně TĚLESA5, TĚLESO5 TĚLESA4, TĚLESO4 TĚLESA3,TĚLESO3 TĚLESA2, TĚLESO2 TĚLESA1, TĚLESO1 TĚLESA7 - táhli, tááhli, táááhli - a najednou rup! - TĚLESO7  bylo venku.

Zůstalo po něm v zemi díra, že by se tam vešel povoz i s koňmi...

Jak TĚLESO7 povolilo, svalili se všichni na jednu hromadu, smáli se a smáli. Společnými silami se jim dílo podařilo.

SCHRNUTÍ -

Těleso1 tahá za těleso2 těleso3 tahá za těleso4 těleso5 tahá za těleso6 a dohromady vytáhli těleso7.