FYSIK!

Varm og koldt luft 1.  (8.9) Vores forsøg lykkes ikke.

Undertryk og overtryk. (8.6) Hvad under og overtryk er.

Fra is til vanddamp ( 8.14) Hvor meget temperatuen stirer.

Følesansen og temperaturen ( 8.1) Temperaturen i kogende vand og damp og hvor koldt er is når det smelter ( 8.5)

Hvad kræver det at smelte is? ( 8.13) Vores forsøg viste at det er svære at smelte is end at smelte isvand.

Temperatur under fordampning. ( 8.16) Forsøget viste at væske falder i temperatur når det ikke bliver varmet op.

Vandest kredsløb.  ( 8.4) Vandets kredsløb i mini udgave.

Comment Stream