Sv Jēkabs Vecākais

Baznīca

Autobiogrāfiskie   Fakti:

Devīze:"Ora et labora/ Lūdzies un strādā"

Dzimis-1. gadsimta sākums
Betsaida (Galileja), Romas impērija (tagad Izraēlas kontrolē) .
Miris-44. gadā
Jūdeja, Romas impērija.
Svētais Jēkabs bija viens no divpadsmit Jēzus Kristus apustuļiem.Jēkabs ir apustuļa Jāņa vecākais brālis.Kā pirmais no visiem apustuļiem Jēkabs Vecākais sekoja savam Mācītājam ciešanu un nāves ceļā uz godību. Viņš un viņa brālis Jānis bija pirmie mācekli, kurus aicināja Jēzus.Jēkabs mira mocekļa nāvē.Kā vēsta Baznīcas tradīcija, viņa mirstīgās attiekas nonāca Spānijā un kopš viduslaikiem tās tiek godinātas Santjago de Kompostella, kas joprojām ir viena no lielākajām un nozīmīgākajām svētceļojumu vietām Eiropā.Sv. Jēkabu godina kā svētceļnieku patronu. Mākslas darbos viņu attēlo ar svētceļnieka spieķi un gliemežvāku. Šis svētceļnieks ir paraugs kristīgai dzīvei, saskaņā ar Bībeles norādījumu «Mums uz zemes nav paliekamas vietas, bet mēs meklējam nākošo» (Ebr 13, 14).

Simboli,tradicijas Baznīcas liturģijā:

jūras gliemežnīca, kas redzama visur, tā ir svētceļnieku zīme jau kopš viduslaikiem.

Aizbildnis: visu svētcelnieku,

Lūgšana:
dzīvības Dievs,
- dāvā Baznīcai dedzīgus apustuļu sekotājus, kuri cilvēkiem norāda ceļu uz pestīšanu;
- dāvā tautu vadītājiem patiesas alkas pēc laimes un miera, lai viņi nepadodas nekādiem maldiem.;
- palīdzi kristiešiem, kuri neizprot un pretojas ticībai un kuriem savas ticības dēļ ir jācieš;
- palīdzi visiem, kas meklē atpūtu, atrast cilvēkus un vietas, kas viņiem dāvā mieru un jaunus spēkus. Dievs, mūsu pestīšana, ar sava Dēla paraugu Tu mums parādīji dzīves jēgu. Ļauj mums dedzīgi kalpot citiem un tā rūpēties par viņiem, kā to darīja Kristus, mūsu Kungs.

Gleznaa

Secinājumi :.
tādēļ daudzi svētceļotāji katru gadu pa Svētā Jēkaba ceļu dodas uz turieni.Viņš tiek saukts arī par Svēto Jēkabu vecāko, lai atšķirtu no Jēkaba, Alfeja dēla, kas arī bija viens no Jēzus Kristus apustuļiem.
Sv. Jēkaba svētku dienā padomāsim par aicinājumu, kuru mums ir paredzējis Dievs, lai mēs tam sekotu savā dzīvē.


Izmantotie avoti kur ņēmu informāciju:
1.
http://lv.wikipedia.org/wiki/J%C4%93kabs_%28Cebede...
2.
http://www.draugiem.lv/katolis/news/?p=7485574
3.
https://www.google.lv/search?newwindow=1&site=&sou...

Materiālu Sagatavoja Rēzeknes Katoļu vidusskolas 8.klases skolniece Linda Lukjanova  =)