Demokrati

- I både Danmark og andre lande

1)  Demokrati betyder folkestyre. Kort sagt er det at det er folket i landet styrer. Folket bestemmer blandt andet hvem der skal vælges til valgene.

2) Grundloven blev lavet i 1849 og indret i 1866, 1915, 1920 & 1953. Den blev også forsøgt ændret i 1939, men uden held.

3) Inden Grundloven var det kongerne der bestemte, altså "Kongeloven".

4) Der var kun 15 % af Danmarks befolkning der fik stemmeret. Det var mændene over 30 år der havde stemmeret.

5) Det var,

  1. - Fruentimmere
  2. - Folkehold
  3. - Forbrydere
  4. - Fjolser
  5. - Fattige

Der ikke fik stemmeret i 1849.

6) Kongen er bange for foreningerne fordi de måske vil kunne smide ham af tronen.

7) Magten i Danmark var delt således i tre,

  1. - Den udøvende - Regeringen
  2. - Den lovgivende - Folketinget
  3. - Den dømmende - Dommerne/Domstolene

8) Det var vigtig for der var mange bønder på landet der fik en uddannelse

9) Fordi lærerne vidste for meget, fordi de havde uddannet sig og derfor var det kun dem og præsterne der var kloge.

10) Det var det konservative parti Højre der efter nederlaget i 1901 blev nød til at give magten til det mindre parti Venstre.

Comment Stream

3 years ago
0

Godt arbejde Hedvig!