משפט פיתגורס

..."במנגינת: "יוונים יוונים נקבצו עלי

במשפט פיתגורס למשולש ישר זווית

ריבוע היתר שווה לסכום ריבועי הניצבים

ואת היתר, זו הצלע הגדולה

נמצא תמיד מול זווית ישרה

:אז c והיתר הוא  b -  ו a אם נזכור שהניצבים הם