Qulan

Qulan är en multisports anläggning som byggdes för att få ungdomar att vara ute och röra på sig. Qulan byggdes 2005 på Tegs centralskolas skolgård. Aktiviteter som man kan utfärda i Qulan är fotboll, innebandy och basket.

Underlag på i Qulan är konstgräs och det är sarger runt anläggningen. Sargerna är cirka en meter höga runt planen för att inte bollarna ska kunna rulla ut. Vid fotbolls målen är sargen ungefär tre meter höga för att man inte ska kunna skjuta över bollen så enkelt. Bakom ett av målen så är det ett nät som är cirka 5 meter som står mot bilvägen så att man inte ska skjuta över och träffa någon bil.

Det finns även en klätterställning i Qulan som man kan klättra i om man inte är så intresserad av de andra sporterna som Qulan erbjuder. Det finns även en hockey plan ungefär 60 meter från Qulan. Qulans sarger är gjorda av metall och ungefär två cm av trä på sargen som en kant. Det finns fyra innebandymål och basketkorgar, alltså två basketplaner och två innebandyplaner.

Innebandymålen sitter fast i sargerna och basketkorgarna sitter över innebandymålen. Storleken på fotbollsmålen är vanliga 5 manna mål. Det är markerat med linjer på planen för fotboll. Qulan byggdes inte bara för att Tegs centrals elever skulle spela där på rasterna. Den byggdes också för personer i närområdet tillexempel Böleng och Röbäck ska kunna åka ditt på fritiden och spela där. Så planen används också efter skoltid och på helger. Hela byggnaden kostade cirka 3 miljoner kronor.

- Jag tycker att Qulan inte används så mycket som den var tänkt till. Qulan är en jätte kul anläggning och alla elever har det jätte kul när de är där. De säger Linus Nilsson 8D.


Det här är en bild på Qulan. Här ser man klätterställningen och liten del av fotbollsplanen.

Comment Stream