mediawijsheid

persoonlijke competentie niveaus

B1- Bewust zijn van de medialisering van de samenleving

Niveau 3

Weet de meer evidente effecten van het toenemend media- gebruik op het menselijk bestaan te benoemen, zoals: het feit dat media altijd en overal aanwezig zijn, dat we altijd met elkaar in verbinding staan, dat er steeds meer informatie op ons af komt, etc.

Na de eerste periode wil ik de uiteenlopende effecten van de medialisering op onze bestaanswijze kunnen analyseren en vanuit meerdere perspectieven belichten.

B2- Begrijpen hoe media gemaakt worden

Niveau 1

Herkent de primaire doel stellingen van mediaboodschappen: onderscheidt commerciële van informerende boodschappen.

Na de eerste periode kan ik duidelijke effecten van het toenemend media- gebruik op het menselijk bestaan benoemen, zoals: het feit dat media altijd en overal aanwezig zijn, dat we altijd met elkaar in verbinding staan, dat er steeds meer informatie op ons af komt, etc.

B3- Zien hoe media de werkelijkheid kleuren

Niveau 2

Herkent wanneer een mediaboodschap gekleurd is door politieke, ideologische of levensbeschouwelijke overtuigingen.

Na de eerste periode kan ik herkennen wanneer media- boodschappen vooroordelen, rolpatronen en ideologieën bevestigen.

G1- Apparaten, software en toepassingen gebruiken

Niveau 1 en niveau 2

Heeft basaal begrip van de bedieningslogica van nieuwe media apparaten en toe pas- singen. Gebruikt e-mail, internet, mobiele telefoon en sms wanneer dat door de omgeving gevraagd wordt, maar doet dit niet uit eigen beweging. Onderzoekt de mogelijkheden die nieuwe media bieden niet actief.

Gebruikt e-mail, internet, mobiele telefoon en sms frequent. Heeft een profiel op een of meerdere sociale netwerken. Speelt verschil- lende games. Uploadt af en toe eigen content. Wacht, bij het uitproberen van meer innovatieve mediatechnologieën, af op wat anderen in de eigen omgeving doen.

Ik zit er op dit vlak een beetje tussenin. Ik zit maak actief gebruik van mijn smartphone, sms’en/appen, internet en ik maak ook gebruik van e-mail en facebook. Maar ik speel geen games en onderzoek zo goed als niet de mogelijkheden die media te bieden heeft.

Dit is een niveau boven het niveau dat ik nu denk te hebben. Ik wil aan het einde van deze periode best een actiever gebruiker zijn vandiverse nieuwe media, maar games wil ik alleen spelen als ik ze ook interessant vind, want ik vind een game spelen echt een hersenloze activiteit. En het is de bedoeling dat ik aan het eind van deze opleiding crossmediaal ben opgeleid.

G2- Oriënteren binnen media omgevingen

Niveau 1

Kan zich oriënteren binnen afgebakende media omgevingen met een enkelvoudige menu- structuur (zoals een krant, een website, of het bedienings- menu van een televisie).

Aan het eind van deze periode kan ik mij oriënteren binnen mediaomgevingen waarin apparaten en/of toepassingen op lineaire wijze met elkaar verbonden zijn (zoals bij een game binnen een sociaal netwerk, de koppeling tussen fotocamera en pc, of software pakketten van dezelfde fabrikant).

C1- Informatie vinden en verwerken

Niveau 1

Kan diverse gedrukte, digitale en audiovisuele informatiebronnen benutten om informatie te vinden. Kan bij verschillende informatiebehoeften het juiste medium kiezen.

Over een maand kan ik de betrouwbaarheid van informatie beoordelen. Ik kan dan bijvoorbeeld onderscheidt maken tussen entertainment en nieuws.

C2- Content creëren

Niveau 2

Verstuurt tweets. Plaatst eigen content op een of meerdere sociale netwerksites. Uploadt foto’s en video’s. Kan content delen via e-mail en sms.

Ik zit zoals eerder gezegd wel op facebook, maar maak geen gebruik van twitter. En het uploaden van foto’s en video’s kan ik ook!

Aan het eind van deze periode kan ik eigen content creëren en kan ik foto’s en video’s bewerken.

C3- Participeren in sociale netwerken

Niveau 2

Onderhoudt via sociale netwerken contact met zowel naasten en kennissen, als met professionele relaties (medescholieren, collega, etc.). Reageert op ondersteunende wijze op de activiteiten van anderen op diverse sociale netwerken.

Aan het eind van deze periode heb ik een bewust vormgegeven profiel op een of meerdere sociale netwerksites en deel ik interessante en vermakelijke content, zowel in persoonlijke als professionele contexten.

S1- Reflecteren op het eigen mediagebruik

Niveau 3

Beseft hoe het eigen mediagebruik invloed heeft op de eigen levensstijl. Kan analyseren hoe de eigen mediaconsumptie van invloed is op de eigen kijk op de wereld (‘je bent wat je surft/kijkt/ speelt/downloadt’).

Aan het eind van deze periode heb ik een bewuste strategie ontwikkeld om optimaal met media om te gaan en weet ik media op het juiste moment in én uit te schakelen.

S2- Doelen realiseren met media

Niveau 2

Weet wanneer welke toepassingen meerwaarde hebben bij het realiseren van persoonlijke doelstellingen en kan deze effectief inzetten (zoals bij het verkopen van tweedehands spullen of het vinden van een partner).

In de loop van deze periode weet ik wanneer welke toepassingen meerwaarde hebben bij het realiseren van professionele en sociale doelstellingen en kan deze effectief inzetten (zoals bij het vinden van een nieuwe baan of het geld inzamelen voor een goed doel).

Leerdoel(en)

Ik ben extreem onhandig als het gaat over bediening van apparatuur maar ook software, dus het zou fijn zijn als ik daar wat meer kennis over zou krijgen. Naast het vroegere gebruik van hyves en msn en het tegenwoordige gebruik van Facebook, hotmail en youtube, ben ik nooit extreem actief geweest op (social)media. Bijna alles op dit gebied is voor mij dan ook nieuw. Er valt voor mij dus ook nog een hoop te leren. Ik zeg daarom heel cliché, maar het is echt waar; dat wat er te leren valt, wil ik graag leren.

Comment Stream