Žďár nad Sázavou

Město Žďár nad  Sázavou leží na hranici Čech a Moravy na Českomoravské vrchovině.        Bylo založeno u cisteriánského kláštera kolem roku 1252. Roku 1607 bylo městečko povýšeno na město. Dominantou města je kostel Jana Nepomuckého.

Kostel svatého Jana Nepomuckého

Je postaven ve tvaru pěticípé hvězdy a obklopen hřbitovem a ambitem. Na Seznam UNESCO byl zapsán roku 1994. Je to stavba z počátku 18. století a je to příklad takzvané barokní gotiky. Smyslem stavby bylo oslavit Jana Nepomuckého, jako mocného patrona a světce.

Při kliknutí na toto tlačítko shlédnete virtuální prohlídku kostela.

Při kliknutí na toto tlačítko shlédnete upoutávku na kostel

Pro turisty

Návštěvní doba

duben a říjen:                                                                                                                                            sobota, neděle a svátky 9 - 17

květen - září:                                                                                                                                              úterý - neděle 9 - 17

Vstupné

plné: 110 Kč                                                                                                                                              poloviční: 60 Kč                                                                                                                                      rodinné: 250 Kč                                                                                                                                     


Kostel sv. Jana nepomuckého

Comment Stream