Čtvrtletí-shrnutí

Fyzika

Co jsem se naučila?

Naučila jsem sevýpočtu práce, výkonu a energie. Přiučila jsem se novým jednotkám a vzorcům. bylo to zajímavé. nejvíce mi dělal problém výpočet práce, ale doučila jsem se to. Jinak mi nic jiného nedělalo problémy.

Jak vypočítat práci a výkon?

Práce: značka - W

            jednotka - J (Joule)

             výpočet - W=F.s

( W= práce, F= síla (N), s= dráha (m) )

Výkon: značka - P

              jednotka - W (Watt)

              výpočet - P=W:t

( P= výkon, W= práce (J), t= čas (s) )

Jak vypočítat energii?

Máme dva druhy energie: pohybovou (kinetickou) a polohovou (potenciální).

Výpočet pohybové: Ek= jedna polovina. v2

Výpočet polohové: Ep= m. g. h

Kde je nejvyšší polohová a kde zas pohybová?

Comment Stream