כתבים: אסף ודביר

רס"ג

בהיותו עילוי נסע רבנו סעדיה נסע לעיר טבריה ללמוד מפי  חכמים

רבי סעדיה גאון נולד בדילץ שבמצרים בשנת ד'תרנו הוא היה נצר לשושלת אצילה ששורשיה מגיעים עד שלה בנו של יהודה

המחלוקת בין חכמי בבל ורס"ג, לבין חכמי א"י ובן מאיר על קביעותן של שלוש השנים ד' תרפ"ב - ד' תרפ"ד, נבעה מהפרש של תרמ"ב חלקים אותם ביקש בן מאיר להוסיף לכללי הדחיות עפ"י המסורת שבידו. בן מאיר לא יכול היה להסביר מהו המקור לתרמ"ב חלקים אלו והחוקרים העלו השערות שונות לסיבת המחלוקת. במאמרנו זה נשתדל להסביר ולהוכיח שהמחלוקת על תרמ"ב החלקים נובעת למעשה ממחלוקת קדומה יותר על "העיקר למולדות" כלומר על נקודת המוצא לחשבון המולדות.

רבי סעדיה ראה שהעדה הקראית הולכת ומתפשטת לדעתו הצלחת הקראים נבעמכך שהם הסתמכו על פסוקי התנך ולכן כתב פרוש לתנך הוא כתב גם "אמונות "ודעות ספר זה נועד להסביר את עיקריהאמונה היהודית  

הגאונים האחרונים היו רב שרירא ורב האי

Comment Stream