Zorgleerlingen

Borderline

Naam: Tim van der Voort

Klas: 1401F 

Wat is borderline

Wat is Borderline? Het is een psychologische stoornis en hebben vaak last van stemmingswisselingen. Ook zijn mensen met borderline heel erg impulsief. Dat wil zeggen dat ze heel snel handelen zonder na te denken. Waaronder ook vaak zwart-wit zien valt.

Mannen en vrouwen reageren allebei anders op de stoornis. Ook is het lastig om met ze om te gaan, omdat ze anders denken en voelen.

Relaties

Een schatting van het aantal gevallen in Nederland licht rond de 100.000 en meer.

Het plaatje hierboven geeft al een duidelijk voorbeeld!

Mensen met Borderline hebben vaak wisselende contacten, dus veel relaties. Ze zijn bang om in de steek gelaten te worden. Maar ze kunnen ook iemand 1 week heel leuk vinden en opeens de dag erna is al het gevoel weg

Ook switchen ze vaak van mening in relaties, waaronder dus het verhaal van positief denken en de volgende keer is een persoon heel onbetrouwbaar. Zwart-wit denken

Problematiek

Wat ze ook regelmatig hebben zijn dissociatieve verschijnselen. Dat wil zeggen dat ze dingen zien en horen die er niet zijn. Maar het kan ook dat ze heel erg achterdochtig zijn.

Borderline is in veel gevallen erfelijk. Maar kan ook komen door in het verleden traumatische ervaringen te hebben gehad. Of door depressies.

Oorzaak en gevolg

Kenmerken:

Goed kunnen liegen, veel relaties, depressief zijn en zwart wit zien

Vaak gaat zelfverwonding gepaard met borderline, denk hierbij aan het snijden in de huid. En in sommige gevallen zelfs zelfmoord.

Ze zijn vaak ook heel negatief en zien nergens wat positiefs in, dat is vaak ook de reden voor zelfmoord. Helaas komt het tegenwoordig nog regelmatig voor.

Comment Stream