i want this !!!

" me quota ang pag-ibig.

sa bawat limang umiibig, ay isa lang ang magiging maligaya.

kasama ka ba sa quota ??????????? " - ricky lee