Tradičná ľudová hudba európských  štátov

Táto téma je zameraná na ľudovú hudbu štátov strednej EU.  Presnejšie na Slovensko a jeho susedné štáty. Síce tieto  štáty sú blízko nás, vieme o nich málo. O ľudovej hudbe počujeme čím ďalej menej , preto si ju v tomto článku priblížime a dozvieme sa viac...

Ľudová hudba-SLOVENSKA

K najrozšírenejším formám hudobného zoskupenia patrí sláčiková hudba. Skladá sa iba z hráčov na sláčikové nástroje. Z nástrojov prevládajú husle, violy, basa a niekedy aj violončelo. Sláčiková hudba môže byť obohatená o klarinet alebo rôzne píšťalky. Keď sa do sláčikovej hudby doplní cimbal vzniká druh sláčikovej hudby, ktorý sa nazýva cimbalová hudba. Cimbal v kapele plní harmonickú funkciu a obohacuje zvuk husiel. Je to strunový nástroj s pomerne zložitou konštrukciou. Zvuk vzniká udieraním paličiek do strún. Ďalší druh kapely je dychovka- dychový orchester. Takéto kapely boli obľúbené hlavne na západnom Slovensku. V nástrojovom zložení dychovky prevládajú klarinety, trúbky, krídlovky, lesné rohy, trombóny, tuby, heligóny, činely a bubny.

Najrozšírenejším sláčikovým nástrojom na Slovensku sú husle.

http://referaty.atlas.sk/vseobecne-humanitne/kultu...

Ľudová hudba-ČESKA

Tradičná ľudová hudba bola definovaná niekoľkými spôsobmi: ako hudba prenášaná ústami, ako hudba z nižších tried a ako hudba s neznámymi skladateľmi.  Za ľudovú hudbu sa označuje hudba, čiže melodický zvuk, ktorý vydávajú ľudia alebo primerané nástroje.

Čechomor

Čechomor je česká hudobná skupina hrajúca české, moravské a slovenské ľudové piesne v rockovom aranžmáne.

Skupina vznikla v roku 1988 ako folkové združenie s názvom Prvá Českomoravská nezávislá hudební společnost. Prvú zostavu tvorili Jiří Beránek (spev a husle), František Černý (spev a gitara), Jiří Michálek (harmonika) a Antonín Svoboda (husle). Prvý albumDověcnosti vyšiel na prelome rokov 1990 a 1991. V roku 1994 začala skupina pozvoľna prechádzať z akustického poňatia zvuku na elektrický. Do skupiny prišiel nový bubeník Martin Rychta a Michal Pavlík, ktorý v skupine stále pôsobí a bol oslovený aj huslista Karel Holas.

Ľudová hudba-POľSKA

Zaujímavosti o Poľskej ľ.hudbe:  Ľudová hudba Glogovčan z Glogova z Poľskej republiky sa predstavila divákom pod vedením pána Stanislava Štecka. Hudba získala druhé miesto na celoštátnej súťažnej prehliadke ľudových hudieb v Kazimierzi (Poľská republika). Medzi ich ocenenia patrí aj možnosť hrať na Summite prezidentov Európy v roku 2003, ktorý sa konal na zámku v Lancute.

http://www.jankohrasko.sk/clanok/15753/folklor-pod...

Ľudová hudba-UKRAJINY

VIRSKY - štátný ľudový tanečný súbor Ukrajiny

Zaujímavosti o Ukrajinskej ľ.hudbe (VIRSKY):  75 ROKOV - 60 TANEČNÍKOV - 50 OCENENÍ

Súbor, ktorý pretvoril dejiny tanca!

Počas svojej viac ako 75 ročnej histórie vystupoval súbor vo viac ako 60 krajinách sveta , či už v Európe, Severnej a Južnej Amerike, Ázií apodbne, kde s hrdosťou predvádzal jedinečnosť národnej kultúry a tým prispel k obohateniu svetového kultúrneho dedičstva. V roku 2004 absolvoval súbor veľké Kanadsko – Americké turné, počas ktorého odohrali 72 koncertov a navštívili 58 miest, kde sa ich predstavenie stretlo s vrelým prijatím a bolo odmené “standing ovations” publika.
Vystúpenie súboru je doprevádzané symfonickým orchestrom, ktorý bol v minulosti vedený blízkym spolupracovníka P. Virského, skladateľom Igorom Ivančenkom. Od roku 2001 súbor vedie nadaný a talentovaný skladateľ Alexander Cheberko.

http://www.kamdomesta.sk/bratislava/kulturne-insti...

Ľudová hudba-RAKúSKA

Tam, kde majú korene roľnícke ľudové zvyky, vyvíjala sa i tradičná ľudová hudba. Dnes táto súčasť vidieckej kultúry opäť ožíva, pestuje sa alebo interpretuje novým štýlom.

Regionálne typická ľudová hudba

Pretože je charakteristika najrozličnejších druhov ľudovej hudby veľmi náročná, pridáva sa k názvu skladby príslušný región jej pôvodu. Hovorí sa potom o „korutánskej“ alebo „tirolskej piesni“, o „štajerskom“ alebo „Innviertelskom“ alebo o „pongauerskom jódlerovi“.

„Nová ľudová muzika“
Od polovice 80. rokov vysielala ľudová hudba vytrvalé impulzy do popmusic. Miestne tradície spevákov ľudoviek sa premiešavali s kultúrou hudby mládeže. Od roku 1990 upozorňovala na seba skupina „Attwenger“ albumami s jednoslabičným názvom („Mušt“, „Pluh“, „Vzduch“, „Song“) a lakonickou sebairóniou a stala sa tak predskokanom nového prístupu k ľudovej hudbe. Odvtedy si získala „nová ľudová muzika“ početné publikum, ku ktorému patria rovnako tradiční milovníci ľudoviek, ako i na súčasnú hudbu orientované vrstvy poslucháčov a priateľov klasickej hudby.

http://www.austria.info/sk/umenie-kultura/tradicia...

Ľudová hudba-Maďarska

Zaujímavosti o Maďarskej ľ.hudbe: Jedna z najznámejších maďarských ľudových piesní pochádza zo Slovenska

V Štitároch pri Nitre ju zaznamenal svetoznámy hudobný skladateľ a pedagóg Zoltán Kodály.

Jedna z najznámejších maďarských ľudových piesní A csitári hegyek alatt – Pod štitárskymi vrchmi – má svoj pôvod na Slovensku.

Zoltán Kodály, rodák z maďarského Kecskemétu, pôsobil ako profesor na budapeštianskej hudobnej akadémii. V rámci svojho výskumu strofického zloženia maďarskej ľudovej piesne navštevoval miesta, kde sa pôvodné piesne zachovali. Územie v okolí Zobora si ako miesto zberu vybral preto, že predpokladal, že sa tu nachádzajú obce osídlené už v období príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny, teda koncom 9. a začiatkom 10. storočia. Z 15 podzoborských obcí zozbieral takmer tisíc maďarských melódií. V Štitároch sa ocitol dvakrát. V roku 1907 zaznamenal 18 piesní, o sedem rokov neskôr 38 piesní, z toho tri náreky. Kodály sa spolu s Bélom Bartókom zaslúžil o univerzálnu zbierku 3500 maďarských ľudových piesní. Jeho metóda vyučovania hudby založená na solmizovaní a ľudovej tvorbe sa dodnes zachovala v maďarských základných školách, kde ju pred desaťročiami skúmali americkí hudobníci.

V tomto článku sa dá dočítať mnoho zaujímavosti. Dá sa dozvedieť o informáciach, ktoré nám neboli doteraz známe. Veľmi zaujímavá je napríklad Rakúska ľ.hudba. Ľudová hudba zaniká ale stále sa zachovávajú ľ.zvyky či existujú vynikajúce súbory. Za tieto zvyky by sme mali byť vďační.  

                                                                                                                                 Natália Barutíková

Comment Stream