..EXKURZE PO GOTICKÝCH..
....PAMATKÁCH BRNA....

Dominik Kříž 7.C

GOTICKÉ PAMÁTKY BRNO (PETROV, KOSTEL SV. JAKUBA)

V pátek 10.5 jsme vyrazili se třídou na exkurzi po památkách.S třídou jsme prošli Denisovy sady, Petrov, Zelný Trh, Stará radnice, Kostel sv. Jakuba.Já sem si jen zapamatoval Petrov a Kostel sv. Jakub

                                                    VARHANY

PETROV: Se začal stavět na přelomu 11-12 století.
Byl dokončen ve 20 století.Je to Nejkrásnější stavba v Brně :).Její věže jsou vysoké 84metrů.Je to gotická Stavba.Petrov je velmi zajímaví. :))

Kostel sv. Jakuba: je pozdní gotický trojlodní kostel.Jehohistorie sahá až do počátku 13. století.Výžka věže je 92m.Během 30leté války nebyl něak požkozen.Jsou tam krásné varhany.Roku 1340 je kolem kostela dokončen hřbitov.


Items for Sale

Comment Stream