Vad betyder orden?
Skriv orden i en mening på ett papper och ge till Anita!

onyttig,  tappa vikt,  gå ner i vikt,  förändringar,  minska,  försiktig,  träningsvärk,  nybörjare,  förening,  vila,  övertid,  enkel