Anton & Thelara gaan trou!!!

"Save the date": 25 Oktober 2014

Nou wat nou..........

Bespreek solank akkomodasie te Badplaas, 'n Forever Oord, vir die Vrydag en Saterdag. Vir besprekings kontak Virginia Choma by (017) 844 8075 of stuur n epos na badplaasbanq@foreversa.co.za. Noem asb dat dit vir ons troue is! Besoek gerus www.foreverbadplaas.co.za vir verdere inligting of bel ons!

Comment Stream