ADHD.

Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Wat is ADHD ?
ADHD is kort gezegd dat kinderen geen rem hebben, ze zijn vaak erg druk maar ook erg enthousiast.

Een aantal kenmerken van mensen met ADHD zijn :
1. Ze zijn vaak erg beweeglijk en kunnen moeilijk stil zitten.
2. Als ze op hun plek zitten wriemelen ze vaak ook nog met andere dingen.
3. Kinderen met ADHD zijn drukke praters en praten snel voor hun beurt.
4. ze zijn vaak snel gefrustreerd als iets niet lukt.
5. ze hebben moeite met het inschatten van tijd, ze schatten dingen vaak te kort in.

Positieve eigenschappen van iemand met ADHD.
Er zijn natuurlijk ook positieve kenmerken aan kinderen met ADHD, hieronder een aantal voorbeelden.

1. Ze zijn vaak erg enthousiast.
2. Ze zijn dol op sporten en spelen.
3. Ze hebben vaak een goede concentratie als iets ze interesseert.
4. Ze hebben gevoel voor humor.
5. Ze zijn erg zorgzaam.
6. Ze hebben veel en een grote fantasie.
7. Ze zijn altijd wel weer in voor iets nieuws.

Wat zijn de oorzaken  ?

Er zijn 3 factoren waardoor je adhd zou kunnen krijgen. Dit zijn:

 • - Erfelijkheid.
 • - Anders functioneren van hersenen.

Mensen met ADHD waarvan de ouders ook ADHD hebben, hebben 2 tot 8 keer meer kans op ADHD dan de gemiddelde mens. Er zijn geen aanwijzingen dat ADHD naar de geboorte kan ontstaan door middel van omgevingsfactoren. Wel heeft de omgeving invloed op de ADHD-symptomen. In ongunstige situaties als bijvoorbeeld lawaaiig of prikkelbare situaties, kunnen de ADHD-symptomen toenemen. En wanneer mensen met ADHD zich in een rustige situatie bevinden, zullen zij ook minder last kunnen hebben van de ADHD-symptomen.

Omgang met kinderen die ADHD hebben.

De behandeling van ADHD bestaat uit verschillende onderdelen. Meestal wordt er begonnen met psycho-educatie. Bij psycho-eduactie wordt er niet alleen uitgebreide voorlichting over de stoornis gegeven, er wordt ook gekeken naar het leren herkennen en begrijpen van ADHD-gedrag. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan hoe er gereageerd moet worden in probleemsituaties.
ADHD wordt ook vaak behandeld door het gebruik van medicijnen. Medicijn gebruik kan samen voorkomen met gedragstherapie. Bij gedragstherapie gaat het erom dat gevolgen van gedrag direct en consequent duidelijk worden gemaakt. Dit kan zijn door het belonen van gewenst gedrag en/of door het straffen bij ongewenst gedrag.

Daarnaast is het belangrijk om voor kinderen met ADHD situaties voor te structureren, door te werken met duidelijke regels en schema's. Dit geeft kinderen met ADHD veel steun, omdat het voor hen moeilijk is om zelf goede controle te krijgen over hun eigen gedrag.
Het best zou zijn als de behandeling van ADHD zich richt op zoveel mogelijke gebieden die van invloed zijn op het kind, dit noemen ze een multimodale behandeling. Bij een multimodale behandeling worden zowel de ouders, het kind en de begeleiders van het kind betrokken. Bovendien wordt er bij de behandeling gebruik gemaakt van psycho-educatie, medicatie, gedragstherapie en het voorstructureren van situaties.

Praktische aanpak

 • Zorg voor duidelijke structuur, zoals een duidelijk dagindeling en duidelijke regels. Een kind met ADHD heeft deze structuur van buitenaf nodig.
 • Geef uw kind duidelijke en haalbare opdrachten, waarbij u rekening houdt met de beperkingen van uw kind. Zorg er voor dat u altijd maar één opdracht tegelijk geeft.
 • Wees alert op goed gedrag en beloon dit door het geven van complimenten en aandacht.
 • Praat met de leerkrachten over ADHD en de benadering van uw kind.
 • Geef het kind interessante en prikkelende taken, anders dwaalt de aandacht van het kind te snel af.
 • Zorg er voor dat er ook ruimte is voor het kind om zijn energie kwijt te kunnen en zich lekker uit te leven. Geef duidelijk aan wanneer dit wel kan en wanneer niet.

Tips voor ouders voor het omgaan met een kind met ADHD

 • Zorg er voor dat het kind niet te veel bepaald wat er in het gezin gebeurt, houd zelf de touwtjes in handen. De andere kinderen hebben ook aandacht nodig.
 • Blijf voor structureren, zorg er voor dat de gemaakte regels en afspraken regelmatig worden herhaald.
 • Geef duidelijke en korte opdrachten. Geef altijd maar één opdracht tegelijk.
 • Zorg altijd voor een snelle reactie op zowel ongewenst gedrag als gewenst gedrag.
 • Let bij medicijn gebruik goed op of uw kind op de juiste manier zijn medicijnen gebruikt.
 • Laat je niet tot een discussie met je kind verleiden. Stel vriendelijk en kort vast wat een kind moet doen.

Wanneer gaat een kind met ADHD naar een SBO school?

Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, dan moet school daarvoor zorgen. Dat is ook het geval bij kinderen met ADHD die extra ondersteuning nodig hebben. Het zou eerste instantie gewoon toepasselijk zijn dat het regulier onderwijs dit aanbiedt. Maar wanneer het onmogelijk is voor het reguliere onderwijs, kunnen deze kinderen geplaatst worden op het speciaal onderwijs. Dit gaat uiteraard wel in overleg met de ouders van het kind.

Voorzieningen/medicatie.

Voorzieningen/medicatie.

Bekende merken van medicatie bij ADHD zijn Ritalin, Concerta, Clonide of Strattera. Deze medicatie worden ingenomen zodat hun ‘drukke’ gedrag afneemt. Ook is het op scholen soms toepasselijk dat leerlingen deze medicatie in tijdens de schooluren innemen. Zodat zij zich beter kunnen concentreren in een klas.

Er zijn voor en nadelen bij het innemen van medicatie voor ADHD.

De nadelen:

Een nadeel van medicatie zijn de bijwerkingen die er bij komen kijken. Bijwerkingen kunnen bijvoorbeeld zijn: slapeloosheid, eetbuien, geen zin in eten hebben, stemmingswisselingen of het robot effect.

De voordelen:

Vaak hebben kinderen met ADHD achteraf spijt van hun eigen (ongewenste) gedrag, toch overkomt het ze steeds weer. Ook voor ouders is het opvoeden van kinderen met ADHD soms lastig.

Ook willen kinderen met ADHD veel taken op zich nemen, maar dit kan tegenvallen doordat zij hier de concentratie niet voor hebben.

Voorbeeld:

Hans (12) heeft ADHD. Hij doet erg zijn best op school, maar hij haalt vaak lage cijfers. Daarnaast hebben de kinderen in zijn klas hun werk vaak veel eerder klaar dan hij! Hans baalt ervan, hij doet toch zo goed zijn best!

Als je hard je best doet, maar de resultaten vallen keer op keer tegen, dan is dat niet goed voor je zelfvertrouwen.

Maar medicatie zorgt voor het afnemen van het druk zijn, dus door middel van de medicatie kunnen deze kinderen zich beter concentreren dus behalen zij de doelen die zij stellen gemakkelijker.

Door de medicatie die Hans nu gebruikt kan hij het wel voor elkaar krijgen om zijn werk af te maken in de les!

Adressen voor voorzieningen ADHD

Het kind kan naar een zomerkamp gaan met Ykids. Ook heb ik een paar sites gevonden waarmee je word behandelt als je een erfelijke afwijking hebt. Dit komt vaak voor en er zijn dan ook verschillen behandelingen voor van verschillende adressen. Ook zijn er sites die vakanties aanbieden voor ouders met kinderen met ADHD.

Coen, Stephany, Renske.

Comment Stream