Jazz

Jana Mráčková 8.B

Jazz čili džez, je původně americký hudební styl, který vznikl na začátku 20. století mezi afroamerickou komunitou na jihu Spojených států amerických smíšením afrických a evropských hudebních stylů.Později přebíral i prvky populární hudby.Původ slova jazz, které bylo pro označení této hudby poprvé použito okolo roku 1915.Jazz od svého počátku ve 20. století vytvořil mnoho podžánrů, od New Orleánského Dixielandu datovaného na začátek 10. let.Mimo USA začíná jasný evropský styl jazzu vznikat ve Francii .  Hlavními nástroji jsou steel kytara, housle a kontrabas. Sólové přechody z jednoho hráče na druhého, jako třeba kytara a basa, hrají roli v rytmické sekci.Jazz je hudba vážná beze zpěvu(u některých výjimek se zpěv objevit může)a hraje se spíše na piáno, saxofon, klarinet a podobně se u nás poprvé zřejmě objevilo v názvu skladby skladatele Otakara Samka Wentery Jazz.To bylo v roce 1919. Ovšem s jazzem, jak se hrál v té době v USA, měla tato hudba pramálo společného.Jazzem se totiž tehdy nazývala jakákoli hudba či orchestr, který měl soupravu bicích nástrojů.

Comment Stream