Jelaskan bagaimana gambar ini mengajar nilai bertanggungjawab.

Gambar ini menunjukan kanak-kanak yang sedang mengitar semula barang-barang yang telah mereka menggunakan.

Ada kamu akan memunjukkan nilai yang sama?

Jika saya merupakan salah satu kanak-kanak di dalam ini, saya juga akan mengitar semula barang-barang yang saya tidak menggunanakan Kitar semula dapat mengurangkan pencemaran yang disebabkan oleh sampah dan juga dapat melindungi habitat semula jadi untuk masa hadapan

Mengapakah nilai bertanggungjawab penting dalam kehidupan?

Nilai bertanggungjawab penting dalam kehidupan kerana dengan sikap bertanggungjawab, kita tidak akan bergantung kepada orang lain dan bertanggungjawab juga menunjuk jika kita seorang yang matang.

Berikan 1 situasi yang memerlukan kamu bersifat bertanggungjawab

bertanggungjawab dalam menyelesaikan tugasan sekolah

Comment Stream

3 years ago
0
3 years ago
0

Gambar yang dipilih sesuai dengan nilai bertanggungjawab. Selain daripada nilai bertanggungjawab, kita juga boleh perolehi nilai kasih sayang terhadap bumi.