VODOUCH STŘÍBŘITÝ

JEDINÝ PAVOU ŽIJÍCÍ VE VODĚ

KŘIŽÁK OBECNÝ
u nás nejznámější

                                                         

Křižák má vpředu na hlavohrudi 8 oček, klepítka, makadla a 4 páry článkovaných nohou, zakončených hřebínky, pomocí kterých se pohybuje po pavučině.

KŘIŽÁK (pavoukovci)

Vodouch stříbřitý je jediný pavouk žijící pod vodou.

Ve vodě spřádá pavučinu ve tvaru zvonu a naplňuje ji vzduchem.

Dýchá vzdušný kyslík, proto se neustále vystrkuje zadeček a zadní nohy nad hladinu.

Vzduch přenáší mezi chloupky na zadečku.

Comment Stream