נמלי האש

נמלי  האש הן מין של נמלים עוקצות, מתוך מינים רבים אחרים של נמלים עוקצות, ממשפחת הנמליים

Comment Stream

3 years ago
0

לא מילאת אחה הוראות המשימה, לא רשמת מידע על הנמלה מהיכן היא הגיעה ולאיזה נזקים היא גורמת. חבל, כיוון שבמשימה הראשונה למדת על נמלים אלה. יכולת לצרף גם סרטון.

3 years ago
0

גלית בויאנשו