עורב ההודי

העורב ההודי הגיעה ממדרום ומזרח אסיה העורב ההודי מאיים על עופות בהכחדתם הוא חי באזורים שהאדם חי פה והוא ניזון מחרקים קטנים ומשאריות בני אדם

Comment Stream

3 years ago
0

האם הוא גורם לנזקים מה הבעיה בנוכחות שלו פה חסר עליו מידע

3 years ago
0

חשוב לא להשתמש בתמונות שיש עליהן זכויות יוצרים