Najznámejšie pútnické miesta Európy

  • Púť ako symbol života?

Niektorí si myslia, že púte sú nezmyselným uctievaním zázrakov či zjavení, ktoré si len pomätení ľudia vymysleli. Ďalší zasa polemizujú o tom, že cirkev znova obchoduje s odpustkami alebo im ide o biznis keď cesty k svätým miestam lemujú stánky s predraženými vecami, ktoré s duchovnom neraz nič nemá.

No kresťania sa zastávajú výroku „putovanie je jedným z najvýraznejších znakov viery.“ Podľa niektorých púť vyjadruje zmysel života, ktorý je tiež púťou. Kresťanom ide o skutočné prežívanie spoločenstva, prekonávajúc námahy putovania.

  • Čo má byt teda cieľom duchovnej obnovy, púte ?

Cieľom nemá byť len príchod na sväté miesto. Silným duchovným pútnickým zážitkom sa môže stať aj púť samotná. Človek sa počas svojej cesty stretáva s mnohými ľuďmi, v ktorých spoznáva Boha. Zároveň smeruje aj do svojho vnútra kde ostáva sám so sebou. Púť má byť duchovnou cestou, na ktorej pútnik hľadá a intenzívne prežíva vzťah s Bohom. Veriaci na pútnických miestach hľadajú útechu, podporu či pomoc. Veriaci sa tu stretávajú, modlia sa a vzdávajú poctu Bohu.

LURDY
miesto zázrakov
Francúzsko

Lurdy patria medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov. Dávajú silu, nádej a v niektorých prípadoch aj uzdravenie. Mariánske zjavenie samotnej panny Márie Imacullaty sa tu stalo malému dievčatku. Dodnes telo Bernadetty Soubirousovej vyzerá stale zachovalo aj napriek tomu ze od jej smrti uplynulo viac ako 130 rokov.To priviedlo do vtedy malého vidieckeho mestečka zástupy pútnikov. V súčasnosti sa ich počet odhaduje na 6 miliónov ročne. Miesto je tiež známe aj mnohými zázrakmi, ktoré nedokážu vysvetliť ani lekári napr. uzdravenie z rakoviny, či navrátenie zraku...

FÁTIMA
miesto nádeje
Portugalsko

O tom, že Portugalsko je jedna z najkresťanskejších krajín Európy, nesvedčia len množstvá kostolov, ale aj zaujímavé udalosti, ktoré sa začiatkom 20. storočia odohrali v blízkosti mestečka Fátima. Zjavila sa tam Panna Mária, ktorá pastierikom vyzradila tri zvláštne tajomstvá. Hovorili o ukončení 1. svetovej vojny, o zmene komunistického režimu v Rusku a tiež o atentáte na pápeža Jána Pavla II.

Fatima priťahuje pútnikov z celého sveta. Cieľom ich putovania do Fatimy je chrám, v ktorom stojí soška Panny Márie z Fátimy. V korunke má uloženú guľku, čo zranila Jána Pavla II. počas atentátu.

MEDŽUGORIE
spovednica sveta
Bosna a Hercegovina

Panna Mária sa zjavila malým vizionárom sa predstavila ako KRÁĽOVNÁ pokoja 24. júna 1981 Už roky dáva prostredníctvom vizionárov posolstvá, ktoré sú určené pre farnosť a svet. Sú to pokyny pre život v duchu evanjelia.

Medžugorské posolstvo je veľmi jednoduché: Svet sa musí a môže stať lepší, krajší a šťastnejší. Keď budeme lepší, keď dovolíme, aby v nás silne zaznelo Božie slovo a volanie Matky Božej: „Obráťte sa, modlite sa a postite sa, prežívajte a šírte pokoj!” . Preto sa Medžugorie stalo pre mnohých novou duchovnou vlasťou.

Medžugorie je v súčasnosti jedným z najnavštevovanejších katolíckých pútnických miest. Na prelome júla a augusta sa tu každoročne koná Mladifest, ktorý navštevuje približne 50 000 mladých ľudí.

SANTIAGO DE COMPOSTELA
Španielsko

V 9. storočí tu boli objavené pozostatky svätého Jakuba staršieho, jedného z dvanástich apoštolov. Od stredoveku až dodnes je Santiago jedným z najvýznamnejších katolíckych pútnických miest s impozantnou katedrálou. Roku 814 sa údajne zjavili hviezdy, ktoré ukázali cestu k stratenému hrobu a 25.7 boli ostatky nájdené. Na mieste Jakubovho hrobu bol postavený kostol, ktorý sa stal pútnickým miestom.

Pešia púť do Santiaga je veľmi náročná.  Za mnohé roky sa na ceste udiali viaceré zázraky. V roku 1993 bola svätojakubská cesta zapísaná na zoznam UNESCO.

            - Santo Domingo- rodičia našli svojho syna na okraji mesta Santo Domingo na                        šibenici, ale živého, na pleciach svätého Dominika.  

            - O Cebreiro- hostia a omšové víno premenili na pravé mäso a krv. Oboje sú                           vystavené v kaplnke svätého zázraku.

Do Santiaga sa možno vydať rôznymi cestami, celkovo ich je 8. Väčšina pútnikov prichádza Francúzskou cestou, teda od francúzskych hraníc. Meria skoro 800 kilometrov,to predstavuje cca 32 dní.

ČENSTOCHOVÁ
Poľsko

Milostivý obraz „čiernej Madony“ mal podľa legendy obraz namaľovať sv. Lukáš. Neoceniteľný obraz sa stal povestným najmä pre mnohé zázraky. Hlavne v roku 1430 po zásahu mečom keď obraz začal krvácať. Čenstochovská Panna Mária sa stala centrom duchovnej vitality celého národa. Pútnici sa počítajú na milióny. Hlavné púte bývajú 3. mája – Kráľovná Poľska, 15. augusta – oslava Madony z Jasnej Góry, 8. septembra – Narodenie Panny Márie.

LORETO
Taliansko

Známe talianske pútnické miesto Loreto, ktoré 4. októbra navštívi aj Benedikt XVI., leží neďaleko pobrežia Jadranského mora a pútnici ho navštevujú už od 14. storočia. Ľudia z celého sveta sem prichádzajú, aby si uctili Pannu Máriu Loretskú, nazývanÚ aj Čierna Madona, a obzreli si najväčší skvost tamojšej baziliky Santa Casa – Svätý dom, ktorý sa nachádza pod jej kupolou. Legenda hovorí, že dom sa kedysi nachádzal pri chorvátskej Trsati pri Rijeke a neskôr ho Anjel umiestnil na kopec nad osadou Loreto.Pútnické miesto v minulosti navštívilo asi 12 pápežov.Okrem pápežov však púť do Loreta uskutočnili aj sv. Ignác z Loyoly, sv. František Xaverský, sv. Terézia z Lisieux, sv. Maximilián Kolbe a iní svätci. V 17. storočí tam zavítal aj Galileo Galilei, v 18. storočí zase Wolfgang Amadeus Mozart, ktorý následne zhudobnil Loretánske litánie.

MARIAZELL
Rakúsko

Soška milostiplnej Božej Matky je národnou svätosťou Rakúska, Maďarska a slovanských národov. Je umiestnená v kaplnke uprostred mariazellskej baziliky, kde je už po stáročia uctievaná pútnikmi zblízka i zďaleka. Nachádzajú u nej zmysel svojho bytia a načerpávajú duchovnú silu do ďalšieho života.

Večer 21. decembra 1157 mníchovi spadla skala na cestu a prehradila mu ďalší priechod. Mních sa s modlitbou obrátil na Pannu Máriu a požiadal ju o pomoc. Na príhovor Matky Božej sa skala rozdvojila a mních mohol pokračovať v ceste. Po príchode na miesto určenia duchovný položil sochu na peň a začal budovať "celu" (nem. Zelle), ktorá by slúžila ako kaplnka a zároveň ako prístrešie. "Mária v cele" dala názov miestu a stala sa vyhľadávaným cieľom pútnikov.

Posvätná soška je dodnes umiestnená v kaplnke uprostred baziliky a počas celého roku je zaodetá do drahých vyšívaných šiat. Len dvakrát do roka – 21. decembra a 8. septembra je možné uzrieť ju bez nich.

MARIÁNKA
Slovensko

Marianka je považovaná za najstaršie pútnické miesto nielen na Slovensku, ale dokonca aj v celom bývalom Uhorsku. História hovorí, že sláva tohto pútnického miesta sa kedysi rovnala rakúskemu Mariazellu či poľskému pútnickému miestu Čenstochová.

Po dlhé roky ústne tradovaná legenda prenášala odkaz o vzniku tohto svätého miesta. Istý mních vyrezal z dreva sošku Panny Márie. Počas pohanského povstania sa ju pred zničením pokúsil zachrániť a skryl ju do dutiny stromu. Miestnemu zbojníkovi sa potom narodili ťažko postihnuté deti. Rozhodol sa, že zmení doterajší spôsob života a stane sa čestným človekom. Vo sne sa mu zjavila Panna Mária a ukázala mu konkrétne miesto v lese. Zbojník sa tam naozaj vybral, vykopal tam drevenú sošku a taktiež narazil na prameň. Jeho deti po vykúpaní v tomto prameni vyzdraveli.

Linky

Comment Stream