URA ILI SAT

Vrijeme je slijed događaja.

Ura je sprava za mjerenje vremena.

Na brojčaniku su najčešće napisane brojke od 1-12.To su SATI.

Jedan sat ima 60 minuta.

Dan traje 24 sata.

Sastoji se od svijetlog i tamnog dijela dana.

Svijetli dio dana vrijeme je od izlaska do zalaska Sunca.

Tamni dio dana je noć i traje od zalaska Sunca do njegova ponovnog izlaska.

PONOVIMO!