Mängustamine

MÄNGUSTAMINE EHK GAMIFICATION – VÕIMALUS INTERNETIS ERISTUMISEKS?

Tony Wagner on Harvardi Ülikooli Tehnoloogia ja Ettevõtluskeskuse teadlane, professor. Ta on töötanud keskkooli õpetajana ja ise ülikoolis õpetajaid koolitanud. Tema eesmärgiks on haridussüsteemi kaasajastamine tehnoloogia abil. Ta esineb palju hariduskonveentsidel ja on avaldanud viis raamatut haridusinnovatsiooni teemal. Koostöö filmitegija Robert Comptoniga on ta loonud dokumentaalfilmi "The Finland Phenomenon: Inside The World’s Most Surprising School System.”

Comment Stream

2 years ago
0

Mängustamine töötab põhimõttel, kus julgustatakse inimesi tegema mingeid samme vajaliku tulemuse saavutamiseks. Selleks kasutatakse inimeste psühholoogilist kalduvust võtta osa mängudest. Inimesi premeeritakse teatud tegevuste eest virtuaalsete väärtustega nagu punktid, krediit vm, mida saab kasutada nt toodete ostmisel, järgmisele tasemele jõudmiseks. Need virtuaalsed väärtused peaksid pakkuma positiivset üllatusmomenti, head tunnet mingi tegevuse läbimise eest või privileege konkreetses keskkonnas.

2 years ago
0

Hästi välja töötatud mängustamine võib olla eristumise aluseks. Eristumisest igapäevaseks muutumisega seoses jõuamegi dilemmani, kus iga eriahendus on mingi aja pärast igapäevane ja tavaline. Lõpuks suudavad eristuda need, kes loovad ise uusi lahendusi ja trende ning on sammu võrra teistest ees. Praktika näitab, et asjakohane ja läbimõeldud sisu võib olla tugev alus eristumiseks, mida tihtipeale oma tavalisuse pärast alahinnatakse.