Fyzika

Co jsme se naučili

Co je to látka?

Z čeho se skládá těleso.

Co je to těleso?

Všechno kolem nás.

Vlastnosti látek?

Pevnné,kapalné,plynne .

Jak a proč se věci pohybují.

Jak se ohýbají a mění tvar.

Jak kapaliny tečou a plynny proudí.

Všechno o silách, teple a světle.

Fyzika je také věda.Co zkoumá?

Všechny jevy,které probíhají v přírodě.

Dělala Barbora Fišarová