בעלי חיים פולשים

נמלת האש הגיע לארץ ממשלחת עצים מדרום אמריקה הנמלה קטנה מאוד ועדיין לא מצאו לה ריסוס או חומר שהורג אותה

Comment Stream