Zvuk

• Zvuk je mechanicke vlněni v prostředi

• Ktere je schopno vyvolat sluchový vjem to je vjem ktere človek je schopen vnimat

• Leží v intervalu přibližně 16Hz až 20000Hz.

• Frekvenční rozsah sluchový vjem nevyvolává přesto se někdy také označuje jako zvuk.

• Frekvenci nižší než 16 Hz má infrazvuk slyší jej např " sloni "

• Frekvenci vyšší než 20 kHz má ultrazvuk který mohou slyšet např " psi, netopyři či delfini "

• Jso to děje které jsou spojeny se vznikem zvuku jeho šířením a vnímáním nazivaji se " akustika "

Comment Stream