Lytomyšl- zámecký areál

UNESCO

Zámecký areál

Na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsány v roce 1999.
Renesanční zámek z druhé poloviny 16. století je významným dokladem arkádového zámku italského typu. Přes úpravy interiéru, především na konci 18. století, si stále uchoval téměř nedotčený vzhled z dob renesance, včetně unikátní sgrafitové výzdoby fasád a štítů. Dochovaly se také mnohé hospodářské budovy a zámecká zahrada. Zápisem tohoto komplexu na seznam UNESCO mu byl přiznán i jeho světově výjimečný význam. Ve své unikátně dochované celistvosti je dokonalou ukázkou umělecky cenné architektury. Je skvělým dokladem středoevropské šlechtické residence z období renesance, která si uchovala svou jedinečnost i po následných přeměnách ve stylu nových uměleckých směrů.

Možná nevíte:

Bedřich Smetana, slavný hudební skladatel, se narodil přímo na zámku, v rodině sládků, jako 11. dítě a první syn. Není tedy divu, že otec nechal ze samé radosti vyvalit na zámecké nádvoří sudy piva, aby i chasa mohla vychutnat radost šťastného otce. Svůj život spojila s městem také Magdalena Dobromila Rettigová, která byla uznávanou kuchařkou i spisovatelkou a představitelkou rodícího se ženského emancipačního hnutí na přelomu 18. a 19. století. Blíže ke hvězdám přivedl lidstvo další zdejší rodák Zdeněk Kopal. Tento český astronom 20. století, kromě toho, že zkoumal tzv. těsné dvojhvězdy, byl autorem map, podle kterých "turisté" z programu Apollo brázdili Měsíc. Na místě rodného domu Zdeňka Kopala dnes stojí plastika jeho oblíbené těsné dvojhvězdy.

Tady máte krátké pěti minutové video

Zámecký areál tvoří soubor několika budov, z nichž část získalo Město Litomyšl zpět v restitucích. Jde o I. zámecké nádvoří s kašnou, stáj, konírnu, obytný dům čp. 134, jízdárnu a pivovar. Město Litomyšl investovalo do zámeckého areálu již téměř 20 mil. Kč, přibližně 40% této částky tvoří prostředky získané z programu regenerace:

 • zámecký pivovar - dodnes prostavěno 12 mil. Kč (z toho 5.950 tis. z programu regenerace) - střecha, klempířské prvky, statické zabezpečení, odvodnění, fasáda…
 • obytný dům čp. 134 - 5,6 mil. Kč (z toho 2,54 mil. Kč z programu regenerace) - celková rekonstrukce budovy
 • jízdárna - opravy přibližně 500 tis. Kč.
 • zařízení na zámku (vybavení a stavební úpravy kongresového centra na zámku) - 1,8 mil Kč. Město Litomyšl investovalo do zámeckého areálu již téměř 20 mil. Kč, přibližně 40% této částky tvoří prostředky získané z programu regenerace.
 1. zámek
 2. I. nádvoří *
 3. II. nádvoří
 4. III. nádvoří
 5. zahrada
 6. panský dům
 7. sallet
 8. park
 9. kočárovna
 10. stáj *
 11. konírna *
 12. obytný dům *
 13. jízdárna *
 14. pivovar *
 15. kašna *

Comment Stream