vývoj procesorů

Procesor je základní součástí počítače.

V minulosti byl procesor realizován na jedné nebo spíše více deskách plošních spojů, které obsahovaly integrované obvody nízké nebo střední integrace.

V současnosti se používají prakticky výlučně mikroprocesory.

Velké počítače mohou obsahovat celá procesorová pole.

Procesor, který by vykonával program zapsaný ve vyšším programovacím jazyku, by byl příliš složitý, a především omezený zaměřením daného jazyka.

Jednočipový počítač také obsahuje procesor, ale procesor není jeho jedinou částí.

První procesor obsahoval počítač ENIAC.

Comment Stream

2 years ago
0

👍