En sak som kan vara till stor hjälp i arbetet med eleverna är att använda sig av ett av googles kraftiga verktyg Google kalender. Kalendern har många olika användningsområden men jag tänkte gå igenom tre olika som vi använder oss av på Tågaborgsskolan.

Klasskalendern

Att skapa en gemensam klasskalender för både lärare och elever är något som kan hjälpa till att strukturera upp läxor, deadlines, utflykter mm. I team 7 på Tågaborgsskolan kan en vecka se ut så här;

För att kunna skapa en kalender likt denna så behöver du göra följande moment;

1. Bredvid "Mina Kalendrar" finns en liten pil nedåt som du kan klicka på och "Skapa ny
kalender"

2. Nu kommer du komma in på kalenderns inställningar där du måste göra ett par val;

Kalendernamn: Här döper du kalendern till någon informativt..
Beskrivning: Beskriv kalendern
Dela den här kalendern: Vill du att alla (även VH) ska kunna ta del av kalendern så ska du klicka i "Gör den här kalendern offentlig". Vill du bara att dina elever ska ha rättighet att titta på kalendern så räcker det med att du klickar i "Dela den här kalendern med alla inom....". Glöm inte att välja i rullgardinsmenyn "Se alla uppgifter om händelser" annars så ser bara de som inte är behöriga att det finns något på positionen men inte vad.
Dela med särskilda personer: Här fyller du i vilka personer som ska ha redigeringsbehörighet till kalendern. Skriv in E-postadressen (@utb.helsingborg.se) och välj "Göra ändringar OCH hantera delning".

Tryck sedan på spara!

Dela kalendern

För att sen kunna dela kalendern med dina kolleger / elever / föräldrar gör du på olika sätt. De personerna som du har gett rättigheter att redigera kalendern under Dela med särskilda personer kommer automatisk få upp kalendern under "Mina kalendrar" i sin vanliga Google kalender.

Det enklaste sättet att dela med sig av kalender till elever och föräldrar upplever jag vara att göra så här.

1. Gå in på kalenderinställningar för den valda kalendern.

2. Under första fliken i kalenderinställningar finner du Kalenderadress. Klicka sen på html så kommer du att få upp en dialogrutan med adressen till kalendern. Den är rätt så lång så ett tips är att förkorta den med t.ex. www.korta.nu om ni vill skicka ut den till VH.

3. När man klickar på länken så kommer man att skickas till en sida som ser ut som nedan. Vill man inte lägga till kalendern i sin egen så kan man enkelt bara följa länken och titta på den i en Webbläsare.

4. Vill du däremot att eleverna ska lägga in kalendern i sin egen kalender och det vill du väl garanterat! Om eleverna är inloggade med sitt Googlekonto samtidigt som de öppnar länken kan de enkelt lägga till den i sin egen kalender genom att trycka på +Google Kalender i nedre högra hörnet. De kommer då att skickas till sin egen kalender och få en förfrågan om de vill lägga till kalendern i sin egen. De kommer sedan att se den gemensamma kalendern under "Andra kalendrar" i sin egen kalender.

Skapa en schemakalender

Vissa av våra elever har svårare att strukturera sin vardag än andra. Den gemensamma klasskalendern kan vara till mycket hjälp i att strukturera sitt arbete men ibland krävs det ännu mer hjälp. Då kan en schemakalender med påminnelser vara praktisk för eleven. Påminnelserna kommer att komma varje gång eleven är inloggad på sitt googlekonto i Chrome men också på mobilen om man lägger till kalendern där (vilket kanske är den bästa lösningen). Förhoppningsvis kommer schemakalendrar genereras automatiskt sen men tyvärr är vi inte där ännu, så vi kan göra det manuellt.

1. Skapa en kalender precis som i förra beskrivningen. Där du väljer vilka som ska få tillgång till den. För mig har det enbart varit till visa elever så jag har ej delat dessa med hela organisationen utan enbart lagt till deras @utb.helsingborg.se på "Dela med särskilda personer".

2. Till skillnad som vi gjort på den andra kalendern vill vi här att eleverna som har kalendern ska få en påminnelse innan varje lektion så de hinner i tid! Vi skapar helt enkelt alla lektioner som olika händelser i kalendern och ställer in följande;

Namn på händelse: Är det som kommer poppa up hos eleven så den bör innehålla den viktigaste informationen. Här, Ämne (Sal) Lärare.

Upprepa: För att vi ska slippa skriva in varje lektion varje vecka under året använder vi oss av funktionen upprepa. Klicka på den och ställ in följande;

Påminnelser: Här ställer du in "popup-fönster" och hur lång tid innan du vill att eleven ska bli påmind om att lektionen börjar. Innan de teoretiska har jag 5 minuter och innan idrotten har jag 20.

Dessa inställningar måste du göra på varje händelse du lägger till men du behöver bara göra det en gång!

Glöm inte att spara!

Dela sen kalendern som i föregående exempel. Har du gjort allt rätt borde du få en lika snygg kalender som här ovan.

Boka dina möten genom kalendern

T.ex. IUP-samtal, medarbetarsamtal, bokningsbara salar/ipads mm.

Google Kalender har givetvis en smidig bokningsfunktion där utomstående som inte bokar din kalender kan få tillgång till att boka in möten med dig. Det enda negativa är att den som bokar måste ha ett googlekonto och vara inloggad på detta när hen bokar. Jag löste detta genom att de föräldrar som inte hade det fick gå in med sina barn genom deras konto (vilket egentligen är bättre då elevens namn skrivs in i din kalender under tiden)

1. Markera tiden som du vill att mötena ska ske under men ändra från Händelse till Möten när du får upp dialogrutan. Här kan du även ställa in hur långa du vill att mötena ska vara men tänk på att även inkludera paus i tiden som ingår i mötet.

2. Du kan även skapa flera möten efter varandra på olika tider och dagar som föräldrarna enkelt kan få tillgång till genom att markera de olika tiderna och ändra från händelse till möten som i punkt 1.

3. För att sedan dela med sig av mötena till föräldrarna så klickar du på ett av mötena och väljer "Redigera information".

Här får du sedan upp lite information om mötena men framför allt så får du en länk till Kalenderns mötessida. Detta är länken du ska skicka ut till dina elever/föräldrar/personer du vill ska kunna boka möten.

När de klickar på länken får de då upp en bild som ser ut som nedan där de kan klicka på den tiden som passar och boka in mötet. Det försvinner givetvis som valmöjlighet från mötestiderna samtidigt som det läggs in i både din och den som bokades kalender.

Då kan de se ut så här i din kalender(Obs nu har jag valt att visa händelser). Nu har jag bokat i min egen kalender men hade en elev bokat så hade deras namn stått där istället för mitt.

Lägga till en kalender på iPhone/iPad/Android

Att lägga till en Google kalender på Android är givetvis enklast. Där går du in i inställningar -> Konto -> klicka på Google och lägg till konto. Logga in med utb.helsingborg.se och allt som kan synkroniseras kan du välja i nästa ruta.

För att få sina delade kalendrar på sin iPhone eller iPad så har du lite olika alternativ. Du kan lägga till appen Sunrise calendar som finns till iPhone/iPad/Android/Chrome och då behöver du bara logga in i den med ditt Googlekonto så är allt frid och fröjd.

Vill du däremot använda dig av den vanliga kalendern i iOS så måste du följa stegen nedan.

1. Kommer ni använda er av delade kalendrar så måste ni först aktivera "iphone-delning" på dessa. Logga in på ditt googlekonto i webbläsaren och gå in på sidan;

Där kommer du se alla dina kalendrar. Här ska du klicka i de kalendrar du vill ska synas på iPhone/iPad (Främst då under "Delade kalendrar"). Gör du inte detta kommer du inte att se någon av de kalendrar där du inte specifikt blivit tillagd. Exempelvis "Klasskalendern",

2. Gå sen in i inställningar på iPad/iPhone. Under "E-post, kontakter, kalendrar" väljer du "Lägg till konto"

3. Fyll i dina uppgifter och tryck på nästa.

4. Du kommer då få ett felmeddelande. Tryck bara på "ok" och sen på "nästa" igen.

5. Du kommer få ytterligare ett felmeddelande som du inte ska bry dig speciellt om utan bara trycka "Spara".

6. Sista steget är nu att stänga av E-post när du kommit vidare för att slippa få en massa felmeddelanden. Glöm inte att trycka "Spara".

7. Nu är du färdig med att lägga till kontot och du kan behöva vänta ett tag innan kalendrarna synkas till din enhet. Öppna sedan kalenderappen och tryck på "Kalendrar" för att se om alla dina googlekalendrar har synkats med din enhet. Där kan du även välja vilka du vill se och vilka du ej vill se.