Častice

Atomy – obal, jádro - kladné

Ionty- kladné a záporné-podle toho jestli je tam více elektronů nebo protonů

Značení:

Elektron- záporný kruh s mínusem

Proton- kladný kruh s plusem

Neutron- neutrální kruh bez ničeho

Pomužou nám při : růstu rostlin , namáčení trička

Škodí nám při : přitahování špíny na tričko


Vzlínání

To je když dáme do vody kapesník nebo papír nasaje do sebe vodu. Tak probíhá vzlínání.


Protože se v domě dělá plíseň .

Prvek např. kyslík O2

Sloučenina např. voda H2O

a Molekuly např. Co2

Difúze je že se pomocí mezer mezi částicemi ty částice spojí.

Comment Stream