Dějepis

Husiti

následníci Jana husa
kališníci
ve znaku kalich symbol přijímaní podobojí - tělo a krev Kristova

Čtyři  artikuly pražské
svobodné kázaní
přijímaní podobojí
zákaz svědské moci kněží
trestaní smrtelních hříhu

Comment Stream