I tu què m'expliques ?

El futbol de xapes

Vax pansar que seria xulu i divartit fer un joc de futbol amb xapas.

Raul Miño Fuentes.

Comment Stream