Medrando no decrecemento

As personas que están agora na idade de medrar teñen a oportunidade de decrecer para facer do mundo un lugar máis habitable

Considero unha enorme responsabilidade acompañar aos rapaces e rapazas no coñecemento dos problemas medioambientais e darlle as ferramentas axeitadas que os e as poñan no camiño do decrecemento.

Please RSVP
1 people are going
Invite Friends
1 going0 maybe0 no
María Organizer

Comment Stream