Jak by fyzik převyprávěl pohádku o řepě.

Bartůněk

Na poli vyrostl jistý gigantický jedinec poddruhu kořenové zeleniny příbuzný řepě.

Tvor číslo jedna neboli dědeček neboli f1 potřebovala vytáhnout kořenovou zeleninu.

Táhl za těleso a vyvinul sílu 100N ale na řepu působila opačná síla rovnající se 220N.

f1 je menší než f0

A tak zavolali tvora číslo dva neboli babičku neboli f2.

Táhly ale dokázaly vyvinout sílu pouze 190N což nestačilo na vytáhnutí kořenové zeleniny.

f1 plus f2 je menší než f0

A tak přišel tvor číslo tři neboli pes neboli f3

Táhly a vyvinuly sílu  205N ale to nestačilo.

f1 plus f2 pus f3 je meší než f0

Proto zavolali na pomoc tvora číslo čtyři neboli kočičku neboli f4.

Vyvinuli sílu  220N ale stále nedokázali s řepou pohnout.

f1 plus f2 plus f3 plus f4 sse rovná f0

Proto zavolali tvora číslo pět neboli myš neboli f5.

f1 plus f2 plus f3 plus f4 plus f5 je větší než f0

Táhli a podařilo se jim řepu vytáhnout a tak těleso změnilo polohu a pohádky byl konec.

Comment Stream