Jak by pohádku vyprávěl fyzik
Marek Straka 7.C

Jednou se dědeček s babičkou rozhodli zasadit řepu, která ale vyrostla do velkých rozměrů. Dědeček nemohl řepu vytáhnout, protože jeho síla byla výrazně menší než síla potřebná k vytažení řepy. Dědeček tahal řepu silou a jak by řekl Sir Isaac Newton, ta samá opačná síla táhla dědečka zpět k řepě. Řepě se nechtělo ven, protože mezi ní a hlínou působila třecí síla, kterou bylo nutné překonat. Tak zavolal babičku, ale součet jejich sil na řepu byl stále menší než síla potřebná k jejímu vytažení .Zavolal i vnučku, ale i tak to bylo málo. Rozhodl se zavolal pejska, ale i s ním byl součet sil stále menší než potřebovali k vytažení řepy. Přiběhla i kočička, ale i když se snažila, byl součet jejich sil ještě stále menší než síla potřebná k vytažení řepy. Zavolali tedy i na myšku a najednou součet jejich sil náhle překročil silu potřebnou k vytažení řepy. Řepa povolila a než všichni přestali tahat, rozběhli se od řepy dozadu. To proto, že tato krátce působící impulsní síla udělila všem hybnost. Pokud by posléze nezakopli a nepůsobila by na ně žádná jiná síla, odlétli by pryč. Ale gravitační síla způsobila, že se po zakopnutí svalili na zem. Nakonec si řepu dali za odměnu k obědu. A kočka sežrala myšku ...

Comment Stream