The Amish

Luca Kisteman

Leefwijze

De Amish houden zich zeer aan hun geloof , waarbij men bijna volledig voor zich zelf moeten. Verder is belangrijk een hechte gezinsleven en behulpzaam aan de geloofsgemeenschap. De Amish wilt bewust zich buiten de moderne wereld houden. De Amish wonen in boerengemeenschappen, nog grotendeels zoals ze vroeger in de eerste helft van de 19e eeuw leefde, zonder veel moderne technologie en met gebruikmaking van traditionele landbouwmethoden en ambachtswerk. Ze dragen ook nog de eenvoudige plattelandskledij uit die tijd.

Onderwijs


Het leren van Wereld kennis op het niveau van middelbaar en hoger onderwijs wordt als een persoonlijke ijdelheid gezien. Amish-kinderen gaan tot ongeveer hun 14e jaar naar school. Die bestaat meestal uit één enkel klaslokaal en wordt geleidt door de gemeenschap. De kinderen krijgen les in rekenen, lezen, schrijven en Bijbelkennis. Geschiedenis, Aardrijkskunde en andere kennis over 'de wereld' zoals op andere scholen gewoon is worden niet gegeven. Daardoor hebben de meeste Amish geen volledig beeld van de geschiedenis en de wereld buiten de gemeenschap. Dat komt ook omdat veel van de Amish geen kranten lezen en geen televisie, radio, telefoon of internet gebruiken.

Rumspringa

Kinderdoop kennen de Amish niet : evenals andere doopsgezinden vinden ze dat iemand pas weloverwogen en bewust tot de gemeenschap kan toetreden als hij of zij de jaren des onderscheids heeft bereikt rond het 20e levensjaar. Vanaf een jaar of 16 mogen Amish een paar maanden tot een paar jaar leven als de gemiddelde Amerikaan. Zo kunnen ze beter kiezen tussen het leven in de Amish-gemeenschap en het leven in de 'wereldse' Amerikaanse maatschappij. Dit wordt rumspringa (Nederlands: in het rond springen, ronddollen) genoemd. Ze mogen altijd terugkeren naar de Amish-gemeenschap, onder de voorwaarde dat ze dan ook hun hele leven Amish blijven. Op deze wijze kunnen de jongeren ervaren wat er in de rest van de maatschappij zoal te koop is en kan de keuze voor een leven als Amish bewust worden gemaakt. Zo'n 85 tot 90 procent kiest ervoor om zich na de rumspringa weer bij de Amish aan te sluiten en bijna allen houden zich daarna de rest van hun leven ook aan die keuze. Bij dit definitieve aansluiten worden de jongvolwassenen ook gedoopt en nemen hun vaste plaats in de gemeenschap in. Kiezen ze niet voor het Amish-leven dan worden ze vaak verstoten door hun familie en de Amish-groep waarin ze zijn opgegroeid.

Schietincident

Op 2 oktober 2006 werden vijf personen gedood na een schietincident op een Amish-school. Een zwaarbewapende man nam een aantal leerlingen en moeders van leerlingen mee naar buiten. Elf meisjes werden vastgebonden aan hun enkels, en vervolgens beschoten. Ook enkele andere personen werden geraakt. In totaal vielen er vijf doden. De dader heeft zich na zijn daad zelfmoord gepleegd. Ouders van de neergeschoten kinderen waren op de begrafenis van de moordenaar aanwezig wat mensen bizar vonden. Door dit is in 2010 de film Amish Grace gemaakt.

Comment Stream