Kecekalan

Jelaskan bagaimana Video Tersebut mengajar kamu nilai ini?

Video ini telah mengajar saya untuk mengikut cita-cita saya walaupun masalah-masalah yang saya menghadapi.Saya juga mempelajari yang saya tidak putus asa dengan cabaran-cabaran yang saya dapat.Dan jika kita gagal,kita harus pelajari darapada kesalahan itu dan kita tidak harus jadi takut untuk mendapat cita cita kita.

Jika Kamu Watak dalam video tersebut,apakah kamu akan menunjukkan nilai yang sama?Mengapa?

Saya akan tidak putus asa walaupun cabarannya susah.

Mengapakah nilai cekal penting dalam kehidupan

Supaya kita tahu beberapa penting nilai nilai jadi kita tidak akan putus asa

Berikan dua situasi yang memerlukan kamu bersifat cekal.Berikan penjelasan yang terang berkenaannya.

1.Saya dimarahi oleh guru saya kerana saya buat kesilapan dan saya tidak akan putus asa dan akan belajar daripda masalah saya dan saya akan cuba lagi.

2.Saya berasa takut untuk membuat sesuatu tetapi saya harus menjadi berani untuk membuatnya.

Comment Stream