Избори за Претседател на Училишната Заедница

Избирачкото место бр.1 се отвори во 8 часот

Се гласаше

Изјава на членовите на избирачката комисија за текот на изборите

Изјава на кандидатите за претседател за текот на изборите

Христина Божиноска

Мирјана Милеска

Филип Костадиноски

Ана Миноска

Се броеа гласовите

Изјава на избраниот претседател