Česká Republika

ČR je srdcem Evropy

Státní simboly

Naše země

Každá země má svoji vlajku, hymnu, znak, hl. město, ... a také název země např. Česká Republika, Německo, Rusko, Slovensko, Francie, . . .

Hymna ČR: Kde domov můj
1.

Kde domov můj,
kde domov můj?
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země,
země česká, domov můj,
země česká, domov můj!

2.

Kde domov můj,
kde domov můj?
V kraji znáš-li Bohu milém,
duše útlé v těle čilém,
mysl jasnou, vznik a zdar,
a tu sílu vzdoru zmar?
To je Čechů slavné plémě,
mezi Čechy domov můj,
mezi Čechy domov můj!

Barva vlajky ČR: Modrá, červená, bílá - BÍLÁ=pravda, ČERVENÁ=krev, MODRÁ=přátelství

Znak ČR: Kostičkovaná orlice s korunkou na hlavě, černá orlices korunkou na hlavě a lvice s dvouma ocasama stojící na zadních a také s korunkou na hlavě (můžete vidět nahoře v obrázcích)

Národní strom: Lípa

Prezident: Miloš Zeman - od roku 2013, do roku ****

Hlavní město: Praha

Vlajka prezidenta republiky (standarta): velký státní znak, lidové ratolesti, heslo  PRAVDA VÍTĚZÍ, červenomodrobílé lemování okolo

Pověst - jak se lev dostal do našeho znaku ? :

Lev se do českých zemí a tím i do našeho znaku dostal díky Přemyslovcům! Ti nám ho pořídili! A víte, jak je starý důkaz, který o tom dodnes máme? Je to pečeť moravského markraběte Vladislava už z roku 1222!!! Český panovník tehdy musel mít pro císaře asi vážně obrovský význam, když mu dovolil, aby měl ve znaku lva dvouocasého! Ten je totiž samozřejmě mnohem vznešenější, než lev jednoocasý, kterého mají ve znaku i mnohé jiné země na světě. (To jsou naše slova, z toho čeho jsme vyčetli z pověsti)

Doufáme, že se vám to líbilo!!!

Kevin a Pája :)

Comment Stream