Rozvodná el. síť, Proud a napětí, Transformátor, Elektromotor

Rozvodná el. síť:

Je to soustava kabelů, drátů a vodičů, které vedou elektřinu ve vzduchu, pod zemí i pod vodou.

Střídavý proud:

znázorňuje se graficky sinusoidou. Střídavý proud vyrábí Alternátor.

Rozdíl mezi stejnosměrným a střídavým proudem: Stejnosměrný má stejný směr a velikost

                                                                                              Střídavý má změněný směr a velikost

T je doba, za kterou se jednou otočí magnet kolem cívky.

Im je maximální hodnota.

i je aktuální velikost proudu.

f= 1/T

Transformátor:

Skládá se ze dvou cívek (primární a sekundární) a mají společné jádro a počet závitů.

Jak vypočítat P (transformační poměr) ? P=n2/n1

Jestli je P>1 tak se jedná o transformaci dolů, ale pokud je P<1 tak je to transformace nahorů.

Elektromotor:

základní části: Rotor, Stator a Komutátor

nepohyblivá část: Stator

pohyblivá část: Rotor

Comment Stream