Media wijsheid competenties

Eva Zwagerman MR1A

B1. Niveau 3 Weet de meer evidente effecten van het toenemend media-gebruik op het menselijk bestaan te benoemen, zoals: het feit dat media altijd en overal aanwezig zijn, dat we altijd met elkaar in verbinding staan, dat er steeds meer informatie op ons af komt, ect. Ik wil /

B2. Niveau 1 Herkent de primaire doelstellingen van mediaboodschappen: onderscheidt commerciële van informerende boodschappen. Ik wil binnen 3 maanden de standaardtechnieken van mediaproducenten begrijpen.

B3. Niveau 3 Herkent wanneer media-boodschappen vooroordelen, rolpatronen en ideologieën bevestigen en versterken. Ik wil /

G1. Niveau 3 Is een actief gebruiker van diverse nieuwe media. Speelt diverse games. Communiceert via diverse applicaties met vrienden en collega's. Uploadt eigen audiovisueel materiaal. Is actief binnen diverse sociale netwerken. Doet dit alles ook mobiel, via smartphone of tablet. Opereert makkelijk crossmediaal. Heeft een voortrekkersrol binnen eigen omgeving. Ik wil binnen een half jaar de nieuwste technologieën kunnen uitoefenen.

G2. Niveau 2 Kan zich oriënteren binnen mediaomgevingen waarin apparaten en/of toepassingen op lineaire wijze met elkaar verbonden zijn (zoals bij een game binnen een sociaal netwerk, de koppeling tussen fotocamera en pc, of softwarepakketen van dezelfde fabrikant). Ik wil

C1. Niveau 2 Kan betrouwbaarheid van informatie beoordelen. Kan de aard van informatiebronnen inschatten: weet bijvoorbeeld informatieve bronnen van entertainment bronnen te onderscheiden. Ik wil

C2. Niveau 3 Gebruikt media om persoonlijke en professionele informatie te delen. Gebruikt diverse toepassingen om unieke eigen content te creëren. Edit foto's en video's alvorens deze te uploaden. Optimaliseert het effect van verzonden boodschappen door gebruikt te maken van de mogelijkheden die toepassingen bieden (zoals bijvoorbeeld hashtags op Twitter). Ik wil

C3. Niveau 3 Heeft bewust vormgegeven profiel op een of meerdere sociale netwerksites. Deelt interessante en vermakelijke content, zowel in persoonlijke als professionele contexten. Reageert alert en constructief op posts van anderen, en houdt zo de community levendig en interessant. Kan nieuwe online relaties aangaan en bestaande relaties koesteren. Ik wil

S1. Niveau 3 Beseft hoe het eigen mediagebruik invloed heeft op de eigen levensstijl. Kan analyseren hoe de eigen mediaconsumptie van invloed is op de eigen kijk op de wereld ('je bent wat je surft/kijkt/speelt/downloadt'). Ik wil

S2. Niveau 3 Weet wanneer welke toepassingen meerwaarde hebben bij het realiseren van professionele en sociale doelstellingen en kan deze effectief inzetten (zoals bij het vinden van een nieuwe baan of het geld inzamelen voor een goed doel). Ik wil

Comment Stream