Myšlenková mapa

Lukáš Horák

Ve fyzice jsme probírali mnoho zajímavých věcí např.:                                                     rychlost, dráha, pohyb, druhy pohybu,pohyb a  klid, jízdní řády, vzorečky ...                

Máme 4 druhy pohybu                                                                                                                  Rovnoměrný pohyb -rychlost je stále stejná                                                                Nerovnoměrný pohyb-rychlost se mění                                                                                  Přímočarý pohyb-jeho trajektorie je  přímka                                                                   Křivočarý pohyb-jeho trajektorie je křivka        

Pohyb a klid                                                                                                                                      Jedoucí vozidlo je v pohybu vzhledem k zaparkovanému vozidlu 

Jízdní řády                                                                                                                                               U jízdních řádů jsme se naučili orientovat v jízdních řádech, spočítat průměrnou rychlost, zjistit dobu jízdy a spočítat vzdálenost zastávek od sebe.                                                                        

Vzorečky a jejich základní jednotky                                                                                              s:t=v =rychlost a základní jednotka je m/s

v.t=s =dráha a základní jednotka je metr

s:v=t =čas a základní jednotka je sekunda


Comment Stream