Amber's leerdoelen voor 2014-2015

Ik ben Amber Arbeitstein en ik ben 16 jaar. Mijn drie leerdoelen zijn:

C2 niveau 4: Deelt belangwekkende informatie op diverse platformen (als Slideshare). Draagt bij aan co-creatie initiatieven als forums en kennisbanken (als Wikipedia). Kan een eigen website inrichten. Creëert en deelt hoogwaardig audiovisueel materiaal. Kiest een geschikt medium bij het verzenden van mediaboodschappen en giet deze in optimale vorm.

Ik wil voor het eind van oktober mijn eigen website hebben, waar ik zelf geschreven berichten en afbeeldingen in verwerk.

S1 niveau 4: Ontwikkelt een bewuste strategie om optimaal met media om te gaan. Doseert wanneer welke media gebruikt worden. Weet media op het juiste moment in én uit te schakelen. Houdt de ervaringshorizon ruim door de eigen mediaconsumptie divers te houden.

Voor het eind van deze maand ga ik bewuster om met verschillende media bronnen zoals mijn NOS en BBC World News app, de krant, het avond journaal en dus de informatie die ik daar uit haal. Ook wil ik bewuster gaan letten op het verschil in informatie tussen bijvoorbeeld linkse en rechtse media of binnen en buitenlandse media.

S2 niveau 4: Ontwikkelt een doelgerichte strategie om in alle levenssferen optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die traditionele, nieuwe en sociale media bieden. Weet wanneer welke mediatoepassingen het eigen welbevinden en levensgeluk kunnen verhogen (of juist verlagen) en zet deze mediatoepassingen daar actief voor in. Deelt expertise met anderen om ook hun mediastrategie te optimaliseren. Heeft niet alleen eigen doeleinden voor ogen, maar bevordert ook die van anderen en de communities waar aandeel genomen wordt.

Ik wil voor de kerstvakantie mijn verschillende soorten media beter op elkaar afstemmen en hier optimaal gebruik van gaan maken en anderen hier in betrekken.

Comment Stream