שלום רב להלן התחלת המשימה

לפניך תמונה נא תבונן בתמונה טוב

?מה אתה רואה בתמונה הזו

החורף בישראל

טקסט כאן על החורף בישראל

Comment Stream

2 years ago
0

מה דעתך על הסיפור הזה

2 years ago
0

😃