Jan Amos Komenský

Škola buď dílnou lidskosti
a dětská léta ať neplynou nadarmo!

Ať každý učitel pracuje s radostí
a pokud možno i zadarmo!

-Patřil k církvi-Jednotě bratrské,

V roce 1608 začal studovat na latinské bratrské škole v Přerově,

Chtěl ovlivnit panovníky v rozbouřené Evropě

- Narození: 28.3. 1592

  Úmrtí: 15.11. 1670

-Chtěl přispět k rozvoji české vědy

-Byl přesvědčen, že dokonalé vzdělání může převychovat celé lidstvo, vést k  všenápravě věcí lidských i k trvalému míru založeném na vzájemném porozumění

-Celý život zabýval myšlenkou zpracovat souhrn lidského vědění

-Napsal: Labyrint světa a ráj srdce

Comment Stream