הזיקית

הזיקית היא ממשפחה של לטאות המסדרת את הקשקשים שלה. הזיקית מאופיינת בעיקר ביכולת לשנות את  צבע עורה, בלשונה הארוכה ובעיניים המסוגלות לנוע לכיוונים שונים באופן בלתי תלוי ולהקנות לה   שדה ראייה רחב , ממנו מקבל מוחה שתי תמונות שונות וברורות בו-זמני

הזיקית חייה באזור יבשת אפריקה וחייה גם במדבר אך יש לה מקמות חיי גדולים כמו בסוונות בדרום אירופה

Comment Stream