זרזיר הדור

הוא מין במשפחת ההזרזירים הנפוץ במזרח אפריקה ובפרט באתיופיה סומליה, וקניה. במדינות אחרות, בהן ישראל , הזרזיר ההדור הוא מין פולש.

גודלו של הזרזיר ההדור כ-18 עד 19 ס"מ. לבוגרים ראש שחור. גבם, זנבם, כנפיהם וחלקו העליון של החזה בצבע כחול בוהק ואילו צבעה של הבטן חום-כתום. חלק זה מופרד מהחזה הכחול בפס לבן.

Comment Stream